W piątek 30-go listopada w Ośrodku Wsparcia przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze podopieczni wraz z terapeutami jak co roku obchodzili Andrzejki. Nasz ośrodek odwiedziła Pani Starosta
A. Kucharzyk, Wicestarosta S. Laskowski oraz Pani dyrektor I. Aniołek. Tego dnia Pani Starosta  poznała działalność naszego Ośrodka. Podczas imprezy nasi uczestnicy poznawali swoją przyszłość poprzez różnorodne wróżby  jak również brali udział w tańcach oraz różnych konkursach.  Uczestnicy wykazywali zainteresowanie podczas zabaw. Czas upłynął w sympatycznej atmosferze .