W związku z Poleceniem Wojewody Dolnośląskiego z dn. 08 maja 2020 r. na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia  2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 – Ośrodek Wsparcia „Pod Zielonym Dębem” w Jaworze zawiesza działalność w terminie od dnia 11.05.2020r. do dnia 24.05.2020r.

 

Kontakt telefoniczny 76/745-10-74

Kierownik jednostki 884-090-480

E- mail o.wsparcia@interia.pl

Informujemy o możliwości wsparcia przez psychologa , pracownika socjalnego oraz terapeutów zatrudnionych w naszej palcówce, którzy będą dla Państwa dostępni w dniach od poniedziałku do piątku pod następującymi numerami telefonów:

Psycholog                      698-224-301

Pracownik socjalny        690-948-588

Terapeuci OW               komunikator internetowy Facebook Ośrodek Wsparcia w Jaworze oraz dla uczestników i ich rodzin  została utworzona grupa wsparcia na komunikatorze internetowym- Messenger -Pod Zielonym Dębem