Główny księgowy w Ośrodku Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Jaworze.

(nazwa stanowiska)

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej weryfikacji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

Lp. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania
1.

Lucyna Paturaj

Jawor 59-400 ul. Starojaworska 23/9