Zapytanie ofertowe z dnia 14.05.2014 r. na ciepły posiłek dla uczestników Ośrodka Wsparcia w Jaworze.

 

Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcyIlość uzyskanych punktówUWAGI
 1.

KMS Joanna Czuchrowska 59-220 Legnica ul. Galileusza 7/3 Sala Bankietowa „SOBIESKA” 59-400 Jawor, ul. Rzeckiego 10

76,36 pkt
 
 2.  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 59-400 Jawor, ul. Padarewskiego 6  100 pkt  Najkorzystniejsza oferta cenowa 
 3.  Powiatowy Zespół Schronisk Młodzieżowych 59-400 Jawor, ul. Starojaworska 7  59,82 pkt  

Wybrano ofertę nr 2 jako najkorzystniejszą, złożoną przez firmę: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 59-400 Jawor, ul. Padarewskiego 6.

Jedynym kryterium wyboru była cena 100%. 

 

 

Justyna Kudłaszyk
(podpis osoby sporządzającej)

22.05.2014 r. Katarzyna Trapowska
 (data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnione)