Załącznik nr 4

do Regulaminu naboru

 

 

Informacje o wynikach naboru

 

Na stanowisko urzędowe głównego księgowego w Ośrodku Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Jaworze. Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Lucyna Paturaj zamieszkała Jawor 59-400.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Lucyna Paturaj posiada odpowiednie wykształcenie, predyspozycje oraz duży zasób wiedzy teoretycznej i praktycznej dającą rękojmię należytego wykonywania zadań na w/w stanowisku. 

 

Dyrektor OW

Katarzyna Trapowska

 

Jawor, dnia 27.05.2014 r.