W dniu 21-go listopada odbyło się spotkanie upamiętniające święto jakim jest Dzień Pracownika Socjalnego. Na zaproszenie Pani dyrektor Izabeli Aniołek w tej uroczystości uczestniczył  Wicestarosta Stanisław Laskowski. Wicestarosta na ręce Pani dyrektor złożył serdeczne gratulacje i podziękowania dla wszystkich pracowników PCPR-U. Pani dyrektor I. Aniołek również podziękowała swoim pracownikom za trud włożony w  wykonywaną pracę. Wszyscy pracownicy otrzymali upominki oraz kwiaty. Po życzeniach zgromadzeni uczestnicy zasiedli do wspólnego obiadu. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze.