WYMAGANE DOKUMENTY DO PRZYJĘCIA UCZESTNIKA DO OŚRODKA WSPARCIA W JAWORZE:

Przyjęcie do placówki odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej wydanej  z upoważnienia Starosty Powiatu Jaworskiego przez dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze na podstawie skompletowanych dokumentów, w tym:

  • skierowania od lekarza psychiatry,

  • zaświadczenia od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia,

  • oraz wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez ośrodek pomocy społecznej  właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby kierowanej.

  • ďťż

Wszystkie osoby zainteresowane pobytem w  dziennym Ośrodku Wsparcia w Jaworze mogą uzyskać więcej informacji osobiście w siedzibie jednostki.